De afgelopen (pakweg) twintig jaren heeft slechts één Nederlandse
politieke partij consequent gepleit voor meer geld voor het onderwijs. Het
heeft niet mogen baten; de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is sterk teruggelopen
door jarenlange bezuinigingen en inhoudelijke afbraak.

Nu de gevolgen van die neergang ook voor de grootste idioot
zichtbaar zijn geworden, gaan gelukkig steeds meer ogen open. Nou kunnen we
daar wel heel zuur over gaan doen, maar ik tel mijn zegeningen. Beter laat, dan
nooit!

Wel dringt zich een interessante vraag op, nu er een kabinet
geformeerd gaat worden waar die ene onderwijsminnende partij in zit. Want waar
moet dat extra geld voor scholen en leraren dan naar toe? Hoe zorgen we dat een
financiële injectie van (pakweg) 4,5 miljard ook echt verbetering oplevert? En
wat beschouwen we eigenlijk als ‘verbetering’? Welk probleem gaan we er mee oplossen?

Ik weet het; het is nu al weer te ingewikkeld geworden voor
de moderne wegzappende Nederlander. Daarom zal ik de discussie versmallen en
naar oer-Hollandse traditie aftrappen met mijn eigen forse mening.

Extra geld voor het onderwijs moet in zijn geheel naar een VERDUBBELING
van de docentensalarissen, maar wel met één keiharde voorwaarde. Je moet
namelijk pas docent kunnen worden als je met een gehaald examen hebt aangetoond
dat je 1000 keer meer weet en 1000 keer meer kunt dan de mensen aan wie je les
gaat geven. Zoals een bevriende docent het zei: een leerling moet nog niet aan
de enkel van een leerkracht kunnen komen!

Met een verdubbeld salaris krijgt de leerkracht weer maatschappelijke aanzien. Bovendien kan en weet hij/zij weet veel meer dan de
leerlingen en hun betweterige Hollandse ouders. De nieuwe docent is dan ook getoetst
op een veel hoger didactisch en pedagogisch niveau dan alle middelmatige
voorgangers. Dat verdubbelde salaris is natuurlijk ook nodig om de besten naar de
(uiteraard vernieuwde) docentenopleidingen te lokken. Het beroep wordt weer interessant en uitdagend, al was het
maar omdat het uurloon te hoog is geworden om docenten nog langer te belasten
met dom administratief werk of met het schoonmaken van WC’s (dat gebeurt nu omdat
scholen geen schoonmaker kunnen betalen!). Op deze manier worden dus de besten weer
docent in plaats van de mensen die eigenlijk niets anders kunnen.

Ik pleit dus voor het afschaffen van de zesjes-cultuur bij docenten.
We moeten geen genoegen meer nemen met docenten die de leerling één bladzijde
in het boek voor zijn. We moeten geen genoegen meer nemen met kinderen die na jaren onderwijs te weinig geleerd hebben. Geld moet niet naar de zesjes maar naar de tienen!
Alleen zo bereik je een hogere kwaliteit in alles waartoe opgeleid wordt, of
dat nou om kennis, kunde of om nieuwsgierigheid of respect gaat. En waren we
daar niet naar op zoek!

Waar zou jij het extra onderwijsgeld in steken?


Reageren kun je op mijn facebookpagina
Meer Hein, ook op
muziek, vind je op mijn site